ANBI gegevens

-Naam: Stichting Magirus 1931

-Fiscaal nummer: 8167.20.198

-Contact gegevens: www.stichting-magirus1931.nl

-Bestuurssamenstelling:
      Voorzitter:  André Wondergem
      Secretaris / penningmeester: Karel Heeren
      Leden : Leo Minnaard
                 Frans Stoffels
                 Marcel Israël
                 André v. Eenennaam                              

-Beleidsplan: Verkrijgen van structurele middelen door werven van donateurs en sponsoren.
                    Instandhouding  van de Magirus en de Opel Blitz en gericht oplossen van de problemen
                    die daar mee gepaard gaan.                

-Beloningsbeleid: De Stichting Magirus 1931 is een 100% non-profit organisatie,aan bestuursleden
                          worden geen vergoedingen verstrekt. Ze werken in alle functies met vrijwilligers.

-Doelstelling: Het verwerven, onderhouden en onderbrengen van het brandweervoertuig “Magirus
                    1931” en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
                    of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

-Verslag uitgeoefende activiteiten: verwezen wordt naar de informatie op deze site .

-Financiële verantwoording over 2019
  Klik hier voor financieel jaarverslag.

Bankrekening nummer voor giften en donaties;
IBAN: NL 37 ABNA0493888780
BIC: ABNANL2A